Abteilung Medizinrecht

Univ.-Prof. Dr. Karl STÖGER

Univ.-Ass. Mag. Dominique KORBEL
Univ.-Ass. Mag. Danielle Monika NOE
Univ.-Ass. Mag. Elisabeth PAAR
Univ.-Ass. Mag. David Michael SCHNEEBERGER, BA, BA, MA
Univ.-Ass. Mag. Manja SEEBACHER

Sekretariat: Brigitte KADECKA


Externe Lehrbeauftrage

Univ.-Prof. Dr. Iris EISENBERGER, M.Sc.
Univ.-Doz. Dr. Dieter KOLONOVITS, M.C.J.
Univ.-Prof. Dr. Gabriele KUCSKO-STADLMAYER
Priv.-Doz. Dr. Konrad LACHMAYER
Priv.-Doz. Dr. Bernhard MÜLLER
Priv.-Doz. DDr. Christian SCHNEIDER 
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang WESSELY, LL.M.
Univ.-Prof. Dr. Rudolf THIENEL, Präs.d.VwGH

Kontakt: Alphabetische Auflistung der externen Lehrbeauftragten der einzelnen Abteilungen


Emeriti

Em. o. Univ.-Prof. Dr. Bernd-Christian FUNK
Univ.-Prof. i.R. DDr. Christian KOPETZKI
Em. o. Univ.-Prof. Dr. Heinz MAYER
Em. o. Univ.-Prof. Dr. Theo ÖHLINGER
Em. o. Univ.-Prof. Dr. Günther WINKLER